REGULAMENTUL

campionatului Republicii Moldova la șah rapid și șah blitz, tineret (masculin și feminin) în grupele de vârstă până la 16, 18, 20 ani.

I. Scopul şi obiectivele

Promovarea valențelor culturii fizice și sportului

– antrenarea şi stimularea cetăţenilor privind practicarea sistematică şi continuă a sportului;

– promovarea modului sănătos de viaţă;

– antrenarea tinerilor în practicarea unei ramuri sportive.

Promovarea șahului

– selectarea celor mai valoroşi sportivi pe ramuri de sport şi categorii de vârstă privind pregătirea şi participarea cu obţinerea de performanţe la campionatele  internaţionale;

– perfecţionarea măiestriei sportive;

– obţinerea experienţei competiţionale;

– promovarea imaginii Republicii Moldova pe arena internaţională.

Realizarea obiectivelor stipulate în:

– clasificarea Sportivă Unică a Republicii Moldova;

– calendarul activităților sportive naționale și internaționale pe anul 202

Consolidarea relaţiilor de colaborare în domeniul sportului

II. Perioada şi locul de desfăşurare a competiţiilor

   Competițiile se vor desfășura în edificiile sportive ale Clubului de Șah și Joc de Dame. Campionatele la șah rapid sunt preconizate pentru perioada 10 – 11.12.2021, iar la șah blitz pentru data de 12.12.2021, coordonate cu planurile competiţionale ale Federaţiei de sah din Republica Moldova.

III. Organizatorii

   Campionatul se organizează de către Federaţia de Șah  cu suportul:

  • Ministerului Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova;
  • Sponsorilor.

   Desfășurarea nemijlocită a competițiilor revine Colegiului principal de arbitri aprobat de către Federaţia naţională de specialitate.

IV. Condiţii de participare

   În  Campionatul Naţional de şah rapid și șah blitz  tineret-2021 sunt admiși șahiștii, a.n. 2001 şi mai tineri, care posedă rating internaţional ELO mai mare de 1500, iar în turneul feminin sunt admise  șahiste a.n. 2001 şi mai tinere, care posedă rating internaţional ELO .

   Criterii de departajare: 1. Rezultatul partidelor dintre pretendenți, 2.coeficient Buhgolț (-1), 3.coeficient Bergher, 4. Progres. 5. Performanța rating FIDE

V. Condițiile de înscriere şi validare

   Ofertele de participarecu indicarea numelui, prenumelui  sportivului, data nașterii, ID FIDE să fie expediate până la 8 decembrie 2021 la adresa electronica: ofertesah@mail.ru.

VI. Programul concursului

Termenii de desfășurare: șah rapid 10 – 11.12.2021,  șah blitz 12.12.2021

Locul desfăşurării: mun.Chişinău, Clubul de Şah şi Joc de Dame , str. Șciusev, 111

Șah rapid

Începutul campionatului – 10.12.2021

–  Sosirea participanților la competiții           –  până la ora   12:00       

–  Ședința Comisiei tehnice                             –                         14.00                                  –    

–  Deschiderea oficială a Campionatului       –                         14.30

  Program:

  1.Moderatorul prezintă oaspeții de onoare, apoi le oferă cuvântul.

  2.Discursul reprezentantului Ministerului Educației și Cercetării al R. Moldova,                      

  3.Discursul reprezentantului Federației de Șah,

  4.Discursul arbitrului principal al Competiţiilor,

  5.Arborarea drapelului Republicii Moldova, intonarea imnului de stat al R.M.

Prima rundă – ora 15.00. Interval între runde – 1 oră.

Ziua de 11.12,2021

Runda 5 – ora 10.00. Interval între runde – 1 oră.

Decorarea participanților – ora 16.30

Șah blitz

Începutul campionatului – 12.12.2021

Prima rundă – ora 10.00. Interval între runde – 20 min.

Runda a 9-a – ora 12.40

Decorarea participanților – ora 13.30.

VII. Condiții de desfășurare a competiției

   Competițiile au loc în conformitate cu Regulile FIDE, în sistem elvețian, cu controlul de timp: rapid – câte 15 min pentru partidă + 10 sec pentru fiecare mutare, blitz – câte 3 min pentru partida + 2 sec pentru fiecare mutare.

VIII. Condiţii de premiere

   Primii trei învingători din fiecare categorie  de vârstă  sânt decoraţi cu medalii, diplome de gradul respectiv  şi cu premii băneşti în valoarea următoare: premiile I – câte 500 de lei, premiile II – câte 300 de lei şi premiile  III – câte 200 lei

IX. Condiţii financiare

   Cheltuielile, ce ţin de organizarea competiţiilor, arbitrare şi premierea învingătorilor, vor fi suportate de Federația de șah a Republicii Moldova din alocațiile Ministerului Educaţiei şi Cercetării al Republicii Moldova.

X. Condiţii speciale

În contextul pandemic COVID-19, Campionatul Republicii Moldova 2021 la şah rapid și la șah blitz tineret (masculin şi feminin) în grupele de vârstă până la  16, 18, 20 ani, se va organiza în conformitate cu Anexa nr. 6 la Hotărârea nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică: ”Instrucţiunea cu privire Ia măsurile de prevenire a răspândirii infecţiei COVID-19, la organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive în spaţii închise, fără spectatori”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *