Programele de performanta se elaborează pentru elevii din categoria performeri. Aceste programe au un caracter specific fiind raportate la persoane concrete care au parcurs cu succes toate etapele de instruire anterioare, și se evidențiază printr-un nivel de joc înalt și constant confirmat la competițiile interne și internaționale. De aceea, conținutul lor se stabilește în mod individual de către antrenorii de o calificare profesionistă excepțională. Lecțiile de trening  – după asemenea programe – se desfășoară în grupe restrânse de 2-3 elevi sau individual. Performerii studiază subtilitățile șahului modern și își ridică măiestria fiind instruiți și ghidați spre obiectivele lor sportive de antrenorii Academiei: marele maestru Viorel Bologan și maestru internațional Boris Itchis.