REGULAMENTUL

      cu privire la desfășurarea olimpiadei la șah  

                „Rezolvarea problemelor”,

         pentru clasele primare, ediția anului 2020,

organizată de LT “Universul”, mun. Chișinău

I. Obiectivele olimpiadei

 Obiectivele generale:

– Stimularea şi promovarea elevilor cu aptitudini deosebite şi a intereselor pentru studiul şahului;

– Dezvoltarea capacităţilor şi a talentelor elevilor în vederea asigurării unui potenţial intelectual înalt pentru viitorul societăţii.

Obiectivele specifice:

– Stimularea interesului elevilor faţă de şah ca disciplină educaţională;

– Dezvoltarea spiritului creativ, a calităţilor volitive şi intelectuale a elevilor;

– Formarea unui cadru de comunicare între elevi şi favorizarea schimbului de opinii şi experienţă între profesorii care predau şahul;

– Evaluarea nivelului de formare a competenţelor cognitive analitico-sintetice a elevilor;

Formarea competenţelor de rezolvare a problemelor teoretice.

II. Organizarea şi desfăşurarea olimpiadei la şah

Olimpiada la şah pentru clasele primare se va organiza în luna  mai 2020 de către  IP LT „Universul” (str. Ialoveni, 136)

Ofertele de participare la olimpiadă se prezintă la adresa electronică Bolohan2002@mail.ru până în data de 14 mai 2020. Fiecare participant la olimpiadă, prezintă oferta de participare de  la adresa electronică  personală. Participanții la concurs vor  primi proba de concurs la adresa electronică personală în data de 18 mai 2020.

III. Participanţii şi criteriile de admitere

La olimpiadă se admit elevi din clasele primare, anul naşterii 2009 şi mai mici, înmatriculaţi în instituţia de învăţămînt nu mai tîrziu de 1 septembrie 2019.

IV. Modul de desfăşurare a competiţiilor

Durata desfăşurării olimpiadei este de 90 minute după primirea probei de concurs la adresa electronică. Concursul – individual, între elevii claselor I – IV (fetițe și băieți).

Concursanţilor li se vor propune probleme pentru rezolvare 18 probleme (6 – mat într-o mutare; 6 – mat în două mutări și 6 probleme mat în trei mutări).

V. Criteriile de desemnare a învingătorilor:

Numărul de puncte acumulate (o problemă rezolvată – 1 punct); după coeficient (suma numerelor problemelor rezolvate); cel mai tînăr.

VI. Colegiul de arbitri

Membrii Colegiului de evaluare a rezultatelor elevilor sunt selectaţi din rîndurilor celor mai buni profesori de șah ai municipiului Chişinău de către IP LT „Universul” și Academia de Șah Bologan.

VII. Premii şi menţiuni

Concursul se desfăşoară în următoarele categorii separat între băieţi şi fetiţe: clasele I;

              clasele II;

              clasele III;

              clasele IV.

Elevii premianţi sunt menţionaţi cu diplome ale IP LT „Universul” (locurile I, II şi III).

VIII. Organizatorii olimpiadei la şah

Olimpiada la şah pentru elevii claselor primare este organizată de IP LT „Universul” . Conducerea nemijlocită a olimpiadei revine Colegiului de arbitri.

IX. Oferta de concurs

Oferta de participare se prezintă (în mod obligatoriu) de  la adresa electronică personală a fiecărui participant cu indicarea următorelor date:

Numele

Prenumele

Instituția de învățămînt

Clasa

Categoria sportivă la șah

Sexul (băiat/fetiță)

Ziua, luna și anul nașterii

Problemele se conțin în fișierele atașate cu denumirea: Mat 1; Mat 2; Mat3.

Rezolvările problemelor se înscriu în fișierul atașat cu denumirea Model răspunsuri, în care e necesar de completat și datele personale prevăzute.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *