Șahul este considerat un sport al minții. Ne atrage, ne captivează, ne fascinează. Orice copil are dreptul să cunoască tainele acestui joc miraculos. Pentru a-i percepe însă profunzimea și înțelege sensul deplin avem nevoie de un antrenor de șah experimentat, care știe să ni-l descopere și să ni-l ajusteze la capacitățile noastre intelectuale. Această sarcină și-au asumat-o antrenorii de la Academia de Şah Bologan.

Jocul este mijlocul principal de dezvoltare a copiilor. Însușirea șahului se realizează în strânsă legătură cu formarea lor ca personalități. La lecții, pe lângă combinații și procedee tactice, copiii mai învăță și:

— să gândească înainte de a acționa;
— să-și antreneze atenția și capacitatea de a se concentra;
— să fie responsabili, sociabili, receptivi, răbdători şi creativi;
— să-și dezvolte gândirea, concretă și abstractă;
— să-și îmbunătățească memoria;
— să ia rapid decizii corecte;
— să-și formeze opinia proprie.
Aceste calități îi ajută în competiții și în viața de toate zilele, determinându-le succesul și evoluția lor spre performanță.

Vă invităm la Academia de Şah Bologan!

Elevii înscriși la Academia Bologan studiază șahul după programe elaborate în conformitate cu nivelul lor de pregătire. Astfel, cei începători au de parcurs un program multistadial la finele căruia competențele lor îi egalează cu șahiștii de categoria a treia. La următoarea etapă, elevii care continuă însușirea șahului parcurg un program de consolidare a cunoștințelor acumulate și studiază suplimentar noi noțiuni, termeni, procedee tactice și principii de joc pe care nu le-au cunoscut anterior. Și la această etapă sunt preocupați de studierea extensivă a șahului. La finele cursului li se certifică categoria a 2-a, cu condiția că îndeplinesc cu succes toate sarcinile puse în fața lor  și evoluarea la turnee confirmă acest lucru. Trecerea la următoarea etapă este liberă și accesibilă pentru toți elevii,  inclusiv și  pentru acei care nu au înregistrat rezultatele de rigoare și au avut o evoluție mai slabă la turneele de verificare. În categoria Avansați criteriul de apreciere a nivelului de pregătire este Elo-ul personal, care trebuie să depășească limita prestabilită.