Cine este un antrenor bun de șah

Criteriile după care se distinge un profesor calificat sunt cunoscute și se referă nu doar la competențele sale profesioniste (cunoștințe, creativitate, improvizație, metoda predării etc.), dar și la capacitățile empatice, abilitățile de comunicare. Este știut faptul că un pedagog cu experiență nu este neapărat și un bun antrenor de șah dacă nu are un înalt nivel de pregătire în acest domeniu. Nici șahiștii consacrați nu devin în mod automat și buni antrenori. Se poate întâmpla, că un maestru în șah să fi obținut rezultate performante datorită aptitudinilor sau talentului înnăscut. Nu renumele însă este calitatea principală în predarea șahului.

Antrenorul îmbină șahul cu educația. Contribuind la acumularea cunoștințelor elevului său, în postura de antrenor participă totodată la dezvoltarea și valorificarea capacităților lui. Orice cunoscător al șahului poate rămâne un simplu instructor dacă nu realizează acest lucru. 

Instructorul furnizează informație și parcurge cu elevii programul de studiu. El estimează elevul instruit după cum acesta se manifestă. Și, bineînțeles, nu îi cunoaște deficiențele și nu se problematizează asupra modului de însușire a materialului predat. Instructorul știe perfect ce trebuie să facă, dar nu are sarcina și iscusința să-l ajute pe elev să învețe. De aceea, copiii care studiază șahul se atașează de antrenor și rămân distanți față de instructor. Pentru copil energia pozitivă primită și dăruirea profesorului care îl sensibilizează și montează psihologic sunt la fel de importante ca o definiție nouă sau ca o informație explicată și înțeleasă. 

Copilul ar putea frecventa lecțiile de șah din preferința părinților săi de a-i găsi o ocupație pe măsură. Și, desigur, el ar putea să sufere învățând sub presiune și depunând eforturi susținute. Pe de altă parte, șahul este o știință dificilă și fiind predat formal dezamăgește, pentru că nu ajunge să fie înțeles în profunzime. Mai devreme sau mai târziu acest lucru se descoperă, de vreme ce elevul nu poate estima corect pozițiile mai complicate și dezvălui conținutul lor. Mulți părinți, anticipând lucrurile și dorind să-și vadă copilul în elita marelor maeștri de șah, consideră că insistența este componenta principală a performanței.  Și, ca urmare, își formează o opinie greșită, potrivit căreia șahul poate fi lesne învățat indiferent de profesionalismul și asistența profesorului.  Trebuie de știut, că predarea șahului ține de un domeniu aparte, pentru că necesită o îmbinare armonioasă între ceea ce trebuie să obțină elevul și ceea ce poate asimila. Acest raport este decisiv. Elevul învață șahul, el însuși fiind o persoană în devenire, dezvoltându-se odată cu acumularea cunoștințelor. Sunt două limite a succesului pe care antrenorul le controlează și lărgește treptat, dat fiind că performanța nu se transmite, ci se lucrează în comun.

Orice învățătură este eficientă și dorită având ca suport atitudinea de dăruire a învățătorului. Este clar că performanța se află pe această undă. Antrenorul îl depășește pe instructor și prin faptul că are abilitatea să creeze „comodități sufletești” copilului care studiază șahul și vrea să se afirme. Capabilitatea copilului de a învăța cu mai multă tragere de inimă derivă din asemenea stări. Astfel, antrenorul îi dezvoltă și alimentează permanent interesul pentru șah, care nu apare din curiozitate sau tentația de a mai cunoaște un joc. La rândul său, copilul vede în șah o provocare adresată lui, un test continuu al capacităților sale. Și este dureros pentru el când învățătura sa nu îi aduce efectul scontat.

Într-un sport intelectual și mai ales în șahul de performanță antrenorul are un rol colosal. El concepe șahul după nivelul său profesionist care trebuie să fie unul ireproșabil. Experiența și competența îi permit să-i confere o abordare individuală în corespundere cu exigențele celui pe care îl antrenează. Diferența dintre un antrenor și un instructor este greu de perceput de un începător neinițiat în ale șahului. Totuși, aceste noțiuni nu trebuie confundate. Antrenorul își învață elevii la un nivel pe care ei îl pot înțelege. Le știe dificultățile pentru că le depistează și îi ajută să le învingă. El îi încurajează înaintea competițiilor, le consolidează încrederea în sine, atât de necesară în lupta pentru victorie.

Valeriu Ionaș, antrenor superior la Academia de Șah Bologan