Coordonat                                                      BBBBBBBB Aprobat  

Director IPLT “Universul”                                    Președintele Academiei de Șah Bologan

Angela Mintean  _________________                        Victor Bologan __________________

R E G U L A M E N T U L

Cu privire la organizarea Olimpiadei municipale la şah

(concurs de dezlegări pe echipe și individual)

ediţia anului 2022.

I. Obiectivele olimpiadei

Obiectiv general:

Stimularea, încurajarea şi promovarea elevilor cu potenţial intelectual înalt și aptitudini deosebite pentru practicarea jocului de șah.

Obiective specifice:

– Evaluarea nivelului de formare a competenţelor cognitive analitico-sintetice a elevilor;

– Dezvoltarea gândirii critice, a calităţilor volitive şi intelectuale a elevilor prin rezolvare de problem;

– Formarea unui cadru de comunicare între elevi şi favorizare, a schimbului de opinii şi experienţă între profesorii care predau şahul.

II. Organizarea şi desfăşurarea olimpiadei la şah

Olimpiada la şah pentru elevii claselor primare este organizată de Instituția Publică Liceul Teoretic „Universul” în parteneriat cu Academia de Șah Bologan.

Evenimentul va avea loc la  data de 7 mai 2022,  ora 10.00,  în incinta  IP LT „Universul”, adresa: mun. Chișinău, șoseua Hîncești, 136. În contextul pandemic COVID-19, Olimpiada municipal  la șah, se va organiza în conformitate cu Anexa nr. 6 la Hotărârea nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică: ”Instrucţiunea cu privire Ia măsurile de
prevenire a răspândirii infecţiei COVID-19, la organizarea şi desfăşurarea competiţiilor
sportive în spaţii închise, fără spectatori”.

Conducerea nemijlocită a olimpiadei revine Colegiului de arbitri.

Ofertele de participare pot fi expediate la adresa electronică: liceuluniversul@gmail.com pînă la data de 3 mai 2022. Pe data 4 mai, ora 1500, în incinta LT Universul va avea loc întîlnirea reprezentanților instituțiilor de învățămînt la care se va dicuta cerințele referitoare la dsfășurarea olimpiadei, în special notațiile corecte la rezovarea problemelor.

                      Model ofertă de concurs

Nr.NumelePrenumeleGenData,luna,anul nașteriiClasaCat. sportivă
1      
2      
3      
4      
5      

Reprezentantul instituției

            _______________________   __________________  __________________

                                  numele                                                                 prenumele                                              telefonul

Conducătorul  instituției                          __________________

                                                                                               semnătura, data                  

III. Participanţii şi criteriile de admitere

La olimpiadă se admit echipe formate din cel mult 5 elevi ai claselor primare din aceiași școală. Echipa va fi compusă din 3 băieţi şi 2 fete (din cel puţin 3 clase diferite), anul naşterii 2012 şi mai mici, înmatriculaţi în instituţia de învăţământ nu mai târziu de 1 septembrie 2021.

Instituțiile de învățământ, care nu prezintă echipa completă,  pot prezenta oferta cu cel mult 3 elevi din clasele primare care v-or participa numai la concursul individual.

Concursul individual se desfăşoară în următoarele categorii: clasele I; clasele II; clasele III; clasele IV.

IV. Modul de desfăşurare a competiţiilor

Durata desfăşurării olimpiadei este de 60 minute.

Participanţilor li se vor propune probleme pentru rezolvare conform tabelului:

Nr.ClasaMat 1 mutareMat 2 mutăriMat 3 mutări
1I12
2II66
3III66
4IV12

V. Criteriile de desemnare a învingătorilor:

a).  Concursul pe echipe: numărul de puncte acumulate (o problemă rezolvată – 1 punct); după coeficient (suma numerelor problemelor rezolvate); după coeficientul claselor (suma coeficienţilor participanţilor: elevul clasei I – 4 puncte; clasa a II – 3 puncte; clasa a 3-a – 2 puncte; clasa a 4-a – 1 punct).

b).  Concursul individual: numărul de puncte acumulate (o problemă rezolvată – 1 punct); după coeficient (suma numerelor problemelor rezolvate; cel mai tânăr).                                                                                        

VI. Premii şi menţiuni

a). Concursul pe echipe

La concursul pe echipe sunt premiaţi: echipa şi toţi membrii echipei cu diplome  (locurile I, II, III).

b). Concursul individual

Învingătorii concursului individual sunt menţionaţi cu diplome. (locurile I, II şi III).                    

Specificare: în fiecare categorie – locul I între fete.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *