Din categoria Avansați fac parte copiii care au parcurs integral programele de instruire prevăzute pentru Începători și au înregistrat un nivel minim de cunoștințe necesar pentru continuarea studiilor. La această etapă elevii de-acum se disting prin calități specifice care le caracterizează jocul. Programele de însușiкe a șahului au un caracter aprofundat și urmându-le ei obțin cunoștințe privind structura partidei, știu să susțină în mod competent jocul la toate stadiile și în situații cu diferit grad de dificultate apărute pe tabla de șah. Competența le permite să-și aleagă o anumită deschidere, să facă legătură cu trecerea în jocul de mijloc și să-și programeze finalul.